Xuất bản thông tin

null Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Trang chủ Tin tức địa phương

Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và biên chế hiện có, Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp đã đăng ký chỉ tiêu biên chế tuyển dụng năm 2022 là 10 người gồm: Văn phòng Cục 5 người, Chi cục Thống kê cấp huyện 5 người. (Phụ lục vị trí, chỉ tiêu thi tuyển công chức tại các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp)

Ngày 30/5/2022, Tổng cục Thống kê đã ban hành Thông báo số 110/TB-TCTK về tuyển dụng công chức làm việc tại Tổng cục Thống kê và các đơn vị trực thuộc, trong đó có Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 31/5/2022, Tổng cục Thống kê đã ban hành Công văn số 763/TCTK-TCCB về việc thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022.

          Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 31/5/2022 đến 17 giờ ngày 29/6/2022

(trong giờ hành chính)

          Địa điểm nhận hồ sơ: phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.

          Địa chỉ: Số 04 đường Lê Văn Chánh, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh ĐT.

          Liên hệ: ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng TC-HC, 0277.3851.375 hoặc 0946.955.919.

Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 03/8/2022. Các trường hợp nộp sau 17 giờ ngày 03/8/2022 đều không hợp lệ.

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 - Công văn số:54/TB-HĐTDCC(cập nhật 06/3/2023)

- Các danh sách đính kèm Công văn số:54/TB-HĐTDCC

Trích phụ lục 1 - Thí sinh đủ điều kiện dự thi của CTK tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (cập nhật 07/02/2023)

      Thông báo thời gian, địa điểm dự kiến tuyển dụng công chức

         Tải file Thông báo điều chỉnh

          File mẫu đăng ký

          Tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức (cập nhật 10/6/2022)

          Thông báo tuyển dụng web Tổng cục Thống kê

           Trích Thông báo kết quả thi vòng 2

         Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2022 (cập nhật 21/6/2023)

           Trích Quyết định 504/QĐ-TCTK ngày 21/6/2023

Có thể bạn quan tâm