Xuất bản thông tin

null Chỉ thị của Thủ tướng CP về tăng cường công tác Thống kê

Chi tiết bài viết Tin tức địa phương

Chỉ thị của Thủ tướng CP về tăng cường công tác Thống kê

         Ngày 30/5/2022, Thủ tướng CP đã ký ban hành Chỉ thị số 7/CT-TTg về tăng cường công tác Thống kê Nhà nước

         Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để công tác Thống kê tiếp tục được tăng cường và củng cố, góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm