Xuất bản thông tin

Báo cáo kinh tế - xã hội

Báo cáo kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2023

I. Số liệu công bố định kỳ hàng tháng:

Thời gian phổ biến

Báo cáo Kinh tế - Xã hội

29/01/2023

BC KT-XH tháng 01/2023

28/02/2023

BC KT-XH tháng 02/2023

29/03/2023

BC KT-XH Quí I/2023

29/04/2023

BC KT-XH tháng 4/2023

29/05/2023

BC KT-XH tháng 5/2023

29/06/2023

BC KT-XH 6 tháng/2023

29/07/2023

BC KT-XH tháng 7/2023

29/08/2023

BC KT-XH tháng 8/2023

29/09/2023

BC KT-XH tháng 9/2023

29/10/2023

BC KT-XH tháng 10/2023

29/11/2023

BC KT-XH tháng 11/2023

29/12/2023

BC KT-XH  năm 2023

------------
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2022

I. Số liệu công bố định kỳ hàng tháng:

Thời gian phổ biến

Báo cáo Kinh tế - Xã hội

29/01/2022

BC KT-XH tháng 01/2022

28/02/2022

BC KT-XH tháng 02/2022

29/03/2022

BC KT-XH Quí I/2022

29/04/2022

BC KT-XH tháng 4/2022

29/05/2022

BC KT-XH tháng 5/2022

29/06/2022

BC KT-XH 6 tháng/2022

29/07/2022

BC KT-XH tháng 7/2022

29/08/2022

BC KT-XH tháng 8/2022

29/09/2022

BC KT-XH tháng 9/2022

29/10/2022

BC KT-XH tháng 10/2022

29/11/2022

BC KT-XH tháng 11/2022

29/12/2022

BC KT-XH  năm 2022

      Báo cáo Chỉ số giá hàng tháng năm 2022

II. Số liệu công bố định kỳ hàng quí: 

III. Số liệu công bố 6 tháng đầu năm:

  Thông cáo báo chí tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2022

  Thông cáo báo chí tình hình KT-XH năm 2022

IV. Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội các năm trước

 

SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Banner Phương pháp thống kế

banner luật thống kê 2015

Banner chế độ báo cáo

banner gửi báo cáo

banner lịch công bố số liệu

banner lịch làm việc

banner Chiến lược PT Thống kê

banner gửi báo cáo và chấm điểm thi đua

banner voffice

banner tổng cục thống kê

banner hỏi đáp

banner phần mềm QLVB

banner

banner 1022

banner dichvucong

banner thudientu

banner lienketwebsite