Xuất bản thông tin

Báo cáo kinh tế - xã hội

Báo cáo kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2021

I. Số liệu công bố định kỳ hàng tháng:

Thời gian

phổ biến

Báo cáo Kinh tế - Xã hội

29/01/2021

BC KT-XH tháng 01/2021

28/02/2021

BC KT-XH tháng 02/2021

29/03/2021

BC KT-XH Quí I/2021

29/04/2021

BC KT-XH tháng 4/2021

29/05/2021

BC KT-XH tháng 5/2021

29/06/2021

BC KT-XH 6 tháng/2021

29/07/2021

BC KT-XH tháng 7/2021

29/08/2021

BC KT-XH tháng 8/2021

29/09/2021

BC KT-XH tháng 9/2021

29/10/2021

BC KT-XH tháng 10/2021

29/11/2021

BC KT-XH tháng 11/2021

29/12/2021

BC KT-XH  năm 2021

      Báo cáo Chỉ số giá hàng tháng năm 2021

II. Số liệu công bố định kỳ hàng quí: 

III. Số liệu công bố 6 tháng đầu năm:

  Thông cáo báo chí tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2021

  Thông cáo báo chí tình hình KT-XH năm 2021

IV. Số liệu công bố định kỳ hàng năm:

 

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội năm 2020

SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Banner Phương pháp thống kế

banner luật thống kê 2015

Banner chế độ báo cáo

banner gửi báo cáo

banner lịch công bố số liệu

banner lịch làm việc

banner Chiến lược PT Thống kê

banner gửi báo cáo và chấm điểm thi đua

banner voffice

banner tổng cục thống kê

banner hỏi đáp

banner phần mềm QLVB

banner

banner 1022

banner dichvucong

banner thudientu

banner lienketwebsite