Thông tin giới thiệu Cục thống kê

Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp

Cục trưởng: ông Nguyễn Văn Toàn

Địa chỉ: Số 04 đường Lê Văn Chánh, Phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.851375 - Fax: 02773.851375

Website : http://ctk.dongthap.gov.vn
Email: dongthap@gso.gov.vn

Quyết định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ cấu tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Nguyễn Văn Toàn

Cục trưởng

Bí thư Chi bộ

851.374

Đinh Văn Đầy

Phó Cục trưởng

Phó bí thư Chi bộ -Công nghệ thông tin

852.662

 

 

534.568

 CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤC THỐNG KÊ

PHÒNG THUỘC VĂN PHÒNG CỤC

Số TT 

Tên đơn vị 

Họ tên 

Chức vụ 

Điện thoại

1

Phòng TK Tổng hợp

Nguyễn Thái Khoa

Trưởng phòng

854.082

 

 

Trần Ngọc Diễm

P.Trưởng phòng

 

2

Phòng Thống kê Kinh tế

Khương Văn Thông 

Trưởng phòng

853.604

 

P.Trưởng phòng

 

3

Phòng Thống kê Xã hội

Đinh Văn Đầy

Trưởng phòng 

854.307

4

Phòng Thu thập thông tin thống kê

Nguyễn Tài Nhân

P.Trưởng phòng phụ trách

874.765

 

 

 

P.Trưởng phòng

 

5

Phòng Tổ chức - Hành chánh

Trần Thị Thúy Hà

Chi ủy viên

Chủ tịch CĐ

(Phát ngôn CTK)

Trưởng phòng

851.375

   

Võ Thị Tường Vi

Văn thư

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Số TT

Tên đơn vị 

Họ tên 

Chức vụ 

Điện thoại

01 

Chi cục Thống kê

TP Cao Lãnh

Đỗ Ngọc Ánh

Chi Cục trưởng

852.489

 

       

02 

CCTK TP Sa Đéc

Dương Hồng Chưởng

Chi Cục Trưởng

862.744

   

Trần Phú Lộc

Phó Chi Cục trưởng

 

03 

CCTK Khu vực Hồng Ngự

Lê Hoàng Danh

Chi Cục trưởng

837.157

   

Nguyễn Quốc Cường

Phó Chi Cục trưởng

563.399
 

 

 

 

04

CCTK huyện Tân Hồng

Nguyễn Văn Giảng

Phó Chi Cục trưởng phụ trách

830.106

   

 

 

 

05

CCTK huyện Tam Nông 

Tiêu Thanh Sơn

Chi Cục Trưởng  

827.271

   

 

 

 

06 

CCTK huyện Thanh Bình 

Trần Huy Hoàng

Chi Cục Trưởng 

833.168

         

07 

CCTK huyện Tháp Mười 

Lê Văn Vui

Chi Cục Trưởng 

824.113

   

Trần Văn Nam

Phó Chi Cục trưởng

 

08 

CCTK huyện Cao Lãnh 

Trần Sơn Hải 

Chi Cục Trưởng 

822.072

   

 

Phó Chi cục trưởng

 

09 

CCTK huyện Lấp Vò

Huỳnh Phước Linh

Chi Cục Trưởng

854.038

         

10 

CCTK huyện Lai Vung

Nguyễn Văn Hai

Chi Cục Trưởng

848.271

         

11 

CCTK huyện Châu Thành

Nguyễn Văn Rồi

Chi Cục Trưởng

840.274

   

Nguyễn Thành Công

Phó Chi cục trưởng