Xuất bản thông tin

null Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức địa phương

Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và biên chế hiện có, Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp đã đăng ký chỉ tiêu biên chế tuyển dụng năm 2022 là 10 người gồm: Văn phòng Cục 5 người, Chi cục Thống kê cấp huyện 5 người. (Phụ lục vị trí, chỉ tiêu thi tuyển công chức tại các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp)

Ngày 30/5/2022, Tổng cục Thống kê đã ban hành Thông báo số 110/TB-TCTK về tuyển dụng công chức làm việc tại Tổng cục Thống kê và các đơn vị trực thuộc, trong đó có Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 31/5/2022, Tổng cục Thống kê đã ban hành Công văn số 763/TCTK-TCCB về việc thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022.

          Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 31/5/2022 đến 17 giờ ngày 29/6/2022

(trong giờ hành chính)

          Địa điểm nhận hồ sơ: phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.

          Địa chỉ: Số 04 đường Lê Văn Chánh, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh ĐT.

          Liên hệ: ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng TC-HC, 0277.3851.375 hoặc 0946.955.919.

Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 03/8/2022. Các trường hợp nộp sau 17 giờ ngày 03/8/2022 đều không hợp lệ.

         Tải file Thông báo điều chỉnh

          File mẫu đăng ký

          Tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức (cập nhật 10/6/2022)

          Thông báo tuyển dụng web Tổng cục Thống kê