Xuất bản thông tin

null Danh mục hành chính

Trang chủ Chi tiết bài viết

Danh mục hành chính

DANH MỤC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 
 
Mã số Đơn vị Số xã, phường,TT Số xã Số phường Số thị trấn
  Tổng số 143 115 19 9
866 Thành phố Cao Lãnh 15 7 8  
867 Thành phố Sa Đéc 9 3 6  
868 Thành phố Hồng Ngự 7 2 5  
869 Huyện Tân Hồng 9 8   1
870 Huyện Hồng Ngự 10 9   1
871 Huyện Tam Nông 12 11   1
872 Huyện Tháp Mười 13 12   1
873 Huyện Cao Lãnh 18 17   1
874 Huyện Thanh Bình 13 12   1
875 Huyện Lấp Vò 13 12   1
876 Huyện Lai Vung 12 11   1
877 Huyện Châu Thành 12 11   1

Danh mục hành chính cấp xã  (Tải file excel)

Danh mục hành chính Việt Nam

 

Có thể bạn quan tâm