Xuất bản thông tin

null Lễ công bố Quyết định điều động nhân sự nhận công tác tại Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê

Trang chủ tin tức tổng hợp

Lễ công bố Quyết định điều động nhân sự nhận công tác tại Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê

Chiều ngày 17 tháng 8 năm 2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động nhân sự nhận công tác tại Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Lễ. Tham dự có ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK và 46 công chức nhận quyết định điều chuyển công tác.

Tại Lễ công bố Quyết định, các công chức được điều chuyển bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như sự phấn chấn khi được nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị nhấn mạnh việc điều chuyển là cần thiết cho sự thay đổi cơ cấu của TCTK, cũng phù hợp với xu hướng chung của các nước trên thế giới.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương kết luận: Các công chức sau khi nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới cần đảm bảo nguyên tắc thông suốt công việc, không vì điều chuyển mà gây gián đoạn công việc, là cầu nối công việc giữa đơn vị mới với đơn vị công tác trước đây. Đề nghị Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê khẩn trương ổn định vị trí, công việc, chỉ đạo phân công công việc cụ thể cho các công chức, phối hợp với các đơn vị, sớm vận hành thành một hệ thống đồng thuận thống nhất. Xây dựng quy chế phối hợp sản xuất thông tin từng phần với các đơn vị thuộc TCTK, với các Cục Thống kê, với các Bộ, ngành có liên quan.