Xuất bản thông tin

null Phiên họp lần thứ 20 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (SCPC20)

Trang chủ tin tức tổng hợp

Phiên họp lần thứ 20 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (SCPC20)

Trong hai buổi sáng ngày 05-06/8/2020, Phiên họp lần thứ 20 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (SCPC20) do Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) chủ trì được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của các thành viên SCPC của Cơ quan Thống kê các nước ASEAN và Bộ phận Thống kê ASEAN (ASEANstats). Về phía TCTK, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến dự và phát biểu khai mạc, cùng dự có đại diện của các đơn vị liên quan thuộc Cơ quan TCTK.

Mục tiêu của cuộc họp nhằm: (1) thảo luận các chủ đề quan trọng cần ý kiến và sự thống nhất của các thành viên SCPC; (2) báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động ưu tiên cần trình bày kết quả tại Hội nghị Ủy ban Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN lần thứ 10 (ACSS10) dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020 tại Hà Nội; (3) thảo luận các hoạt động cần thực hiện tiếp theo để chuẩn bị cho Hội nghị Uỷ ban ACSS lần thứ 10  (ACSS10) tại Việt Nam.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung sau: (1) Cập nhật tình hình triển khai Báo cáo cơ sở các chỉ tiêu phát triển bền vững (SDG) và cổng cơ sở dữ liệu trực tuyến; (2) Cập nhật về quá trình hoàn thiện tài liệu khái niệm sử dụng Big Data để tăng cường hơn nữa số liệu thống kê chính thức của ACSS; (3) Dự thảo khung thực hiện các sáng kiến/hoạt động “ASEAN giúp ASEAN” (AHA) nhằm tăng cường xây dựng năng lực cho ACSS; (4) Chương trình dự kiến của Hội nghị Uỷ ban ACSS lần thứ 10 tại Việt Nam; (5) Dự thảo Tuyên bố chung của ACSS10; (6) Video-graphics trình chiếu tại ACSS10; (7) Cập nhật về Kế hoạch 5 năm của ACSS giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch công tác năm 2021 và 2022 căn cứ trên kết quả Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2025; (8) Giám sát Kế hoạch công tác năm 2020, giám sát và đánh giá Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động (KPIs) của ACSS; (9) Kết quả thực hiện Nguyên tắc Hoạt động (Mục B và C), Kết quả tự đánh giá dữ liệu mở, Đề xuất biểu mẫu thu thập các chỉ tiêu thống kê ASEAN, Tiến độ thực hiện hoạt động của các Nhóm công tác ACSS; (10) Các vấn đề khác.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến bày tỏ sự tin tưởng rằng với các kết quả đạt được từ SCPC20 cùng hỗ trợ của các quốc gia thành viên ASEAN, Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị ACSS10 sắp tới trên cương vị nước chủ nhà.